Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng

Gà khét + gà xám lai Mỹ hàm long ẳm ngọc

Gà khét 2kg7 lai mỹ mồng lá chân xanh, cán vuông răng cưa thắt chặt. Cả hai chân đều có liên giáp ngặm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh,gân lực. Bo đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Tránh né nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm ác.

Gà xám 2kg4 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa <mai độ>, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận chính xác, thế đá chân cao, đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. Mỏ nhạy bén.
Bộ 3 gà chuối lai, đá nạp, ăn chắc - Gà Gò Công, gà đá cựa sắt

Gà chuối vàng 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa đâm hiểm.
  


 Gà chuối lửa 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt.Gà chuối khét 2kg5 lai mỹ chân xanh 2 hàng trơn mã rơi. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân cao, đá chà trên lưng đối phương, đòn đá như cây đập, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)Gà que lai Mỹ + gà chuối lửa lai Mỹ - WIN WIN

Gà chuối lửa 2kg9 lai mỹ "win 2x" trong dàn nạp, chân phải có liên giáp ngay cựa. Gà dáng gân lực, bo đá nạp xâu chân, đòn đá mạnh như búa bổ, thế đá chân tạt ngang, đá chà vô mình đối phương, gai đá vai lưng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán) 
Chủ báo Win ngày 08-08-2014 xuất thần
Tổng hợp gà chiến đá tiền

Gà chuối đen 2kg5 lai mỹ mồng dâu đứng, chân vàng điển xanh 2 hàng trơn, cựa nhật nguyệt, bo đá nạp chân sâu, thế đá chân cao, đòn lớn gai lẹ miệng, cựa hiểm ngặt. Đã bán

Gà xanh bông 2kg450 lai mỹ, mồng dâu cai đắng, chân 2 hàng trơn, gà đá canh, đá nạp, chân cao, thế đá chân ngang, gà đá tốc độ, gai cắn lông dãy, cựa hiểm ngặt. Đã bán

Gà khét nu lai mỹ 2kg5 chân xanh 2 hàng trơn, mồng trích. đã bán

Gà xanh lai mỹ 2kg3 mồng dâu đứng cai đắng, chân lông vảy loạn, tránh né, gà đá canh, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế, bổn mai độ, cựa đâm hiểm ác. Đã bán

Gà khét lai mỹ 3kg mồng dâu đứng cai đắng. Gà đẳng cấp đá tiền lớn, chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa, gà đá thế canh, chạy vạt, phản công nhanh nhẹn, đòn đá như vũ bão, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, bổn mai độ, cựa đâm hiểm ngặt. (Hàng VIP) 10tr (Đã bán)

Gà chuối đen 2kg450 lai mỹ, chân vàng 2 hàng trơn, chân phải đóng hàm long ẩm ngọc ngay cựa, hậu bền qua khỏi cựa, gà đá nạp liên hoàn cước, thế đá chân tạc ngang, gai lẹ miệng. Đã bán

Gà vàng chân xanh 2kg2 lai mỹ 50%, đã sửa đuôi lúc nhỏ, bo đá nạp chân cao, thế đá chân ngang, mỏ nhạy bén, đá liên hoàn cước khi đối phương thất thế, cựa đâm hiểm ngặt. Mồng lá cắt, chân phải đóng liên giáp nội ngay cựa. Đã bán

Gà khét lai mỹ, 2 bình dầu, chân phải đóng huyền trâm, chân trái đóng thập cựa

Gà khét lai mỹ 2kg7 mồng dâu đứng, chân trái đóng thập cựa. Hậu bền, gà đá canh chận chân xâu, thế đá chân cao, vô gai lẹ miệng. Cựa đâm hiểm ngặt. Đã bán
                Gà đã hạ độ ben của đuôi

                Gà lai đuôi ben lúc chưa hạ đuôi

Gà khét lai mỹ 2kg9 cai đắng, 2 bình dầu, chân phải đóng huyền trâm. Hậu bền, gà đá nạp chân xâu, thế đá chân cao, đá lông liên hoàn cước, vô gai cắn lông dãi. Đã bán
                 Gà đã hạ độ ben của đuôi

                    Gà lai đuôi ben lúc chưa hạ đuôi

Gà lai đủ đẳng cấp chơi tết 2014

Gà điều 2.450 kg, chân trắng, lai máu, cán nhỏ 2 hàng trơn, vảy mỏng, răng cưa thắt chặt. Gà đá nạp, thế đá chân cao, tránh né nhanh nhạy, mỏ nhạy bén Đã bán

Gà vàng lai máu 2.7Kg, chân trắng, cán nhỏ, vẫy mỏng 2 hàng trơn. Hậu độ tốt. Gà đá nạp liên hoàn cước, gai cắn lông dãi. Bổn mai độ, cựa hiểm ngặt. Đã bán

Gà khét lai mỹ chơi tết

Gà xanh 3kg lai mỹ cựa chùm, 2 bình dầu, chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Gà đá nạp chân xâu, thế đá chân tạt ngang,đòn đá chính xác,cựa đâm hiểm ngặt. Gai lẹ miệng. Đã bán

Tuyển tập gà đá tết, bổn mai độ.

Gà cú lai mỹ chân vàng 2kg5 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Bo đá nạp lùa tốc độ, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ngặt. Đã bán

Gà ô que chân xanh 3kg250 mồng dâu lai mỹ 2 hàng trơn. Hậu độ tốt. Bo đá tốt từ nạp, gai. (Đã bán)

Gà que lai mỹ mồng dâu đứng 2kg450 chân xanh 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Bo đá canh chận, nạp liên hoàn cước, vô gai lẹ miệng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)

Gà que lai mỹ 2kg5 chân 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Bo đá canh chận, tránh né, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)

Gà vàng, gà que, gà khét lai, gà đá tiền, gà đá cựa sắt

Gà vàng 2kg5 lai mồng trập cắt, chân trắng. Nhìn em này toàn vẹn từ hình lông đến bo đá, canh né tránh, nạp chân sâu.(Đã bán)
Gà vàng 2kg5 lai mồng trập cắt, chân trắng

Gà vàng 2kg4, chân vàng hai hàng trơn có lông voi ở cánh. Bo đá nạp vô gai lẹ miệng. Bổn đá cựa xâm mức (Đã bán)
Gà vàng 2kg4, chân vàng hai hàng trơn có lông voi ở cánh

Gà que 2kg8 chân xanh. Bo đá nạp vô gai không rớt chân. Em này đá 1 lần win 2x (Đã bán)
Gà que 2kg8 chân xanh. Bo đá nạp vô gai không rớt chân
Image Hosted by ImageShack.us

Gà khét lai 2kg4 mồng dâu đứng chỉ thiêng. Bo đá nạp vô gai biết dải. Đá chân lớn. (Đã bán)
Gà khét lai 2kg4 mồng dâu đứng chỉ thiêng