Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng

Cặp gà lai đá xổ lớn

Gà đều lai mỹ 3kg mồng trích chân vàng 8 móng đen, 2 cựa đen. Gà dáng mạnh, hình lông chấm sát. Chân trái đóng vảy liên giáp ngậm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>, chân phải đóng vảy xuyên giáp lạc ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Bổn này mai độ, ăn bền lắm. (Đã bán)
Gà xanh 2kg550 lai mỹ chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, xâu chân. Thế đá chân cao, đòn đá mạnh. Gai cắn lông dãi. Cựa đâm hiểm ác. Nết gà hung dữ. Đủ đẳng cấp đá xổ lớn. (Đã bán)
Gà xanh bông 2kg4 lai mỹ mồng dâu đứng chỉ thiên, mặt da cóc. Gà dáng mạnh, cai đắng, chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương <Win 3x cựa xâm mức> (Đã bán)
Gà lai đẳng cấp đá tiền lớn

1. Gà đều đỏ 2kg9 chân vàng cựa điếc <25 mỹ+50 siêu+25 việt>. Chân 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (đã bán)

2. Gà xám 2kg4 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa <mai độ>, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận chính xác, thế đá chân cao, đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. Mỏ nhạy bén. (đã bán)
3. Gà que bông 2kg7 mặt lọ chân xanh cẳm thạch <25 mỹ+25 peru+50 việt>. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, cai đắng từ hình lông đến mặt mỏ. Gà đá thế canh chặn chính xác, thế đá chân cao, tránh né, phản công nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
4. Gà đều vàng 2kg9 chân vàng 8 móng đen <50 mỹ+50 sil>. Chân vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt.Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà đá canh nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương, cựa đâm hiểm, ngặt. (đã bán)
5. Gà vàng bông chân xanh cẩm thạch 2kg4 lai mỹ <25 mỹ 25 peru 50 việt>, chân 2 hàng trơn vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gà đá thế cựa đâm hiểm. (đã bán)
6. Gà tre nòi đẻn 950g que chân chì cựa điếc. Chân 2 hàng trơn, vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn,đòn đá mạnh. Thế đá chân xâu, tránh né nhanh nhạy. Gai lẹ miệng. Cựa đâm ngặt. Lì đòn, thích hợp đá tiền lớn. (đã bán)
7. Gà vàng 2kg7 lai mỹ mồng lá chân xanh, cán vuông răng cưa thắt chặt. Cả hai chân đều có liên giáp ngặm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh,gân lực. Bo đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Tránh né nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
8. Gà chuối vàng 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa đâm hiểm. (Đã bán) [WIN 2x Chủ gà báo gà đá xuất thần]
  


9. Gà chuối lửa 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)Gà que lai Mỹ + gà chuối lửa lai Mỹ - WIN WIN

Gà chuối lửa 2kg9 lai mỹ "win 2x" trong dàn nạp, chân phải có liên giáp ngay cựa. Gà dáng gân lực, bo đá nạp xâu chân, đòn đá mạnh như búa bổ, thế đá chân tạt ngang, đá chà vô mình đối phương, gai đá vai lưng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán) 
Chủ báo Win ngày 08-08-2014 xuất thần