Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ga da cua sat. Hiển thị tất cả bài đăng

Gà đều và gà cú dáng mạnh, cựa đâm hiểm ác.

Gà đều 2kg5 chân vàng 8 móng đen, mã rơi. Chân 2 hàng trơn. Gà dáng mạnh, kín gà. Bo đá canh nạp xâu chân, nạp chắc chân. Đòn đá như cây đập. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gà đủ đẳng cấp đá xổ lớn.

Gà cú 2kg3 chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa. Gà đá thế canh chận chính xác, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai cắn lông dãy. Cựa đâm hiểm ác.
Gà khét lai mỹ

Gà khét 2.650Kg lai mỹ chân xanh da cam, vảy mỏng, cán nhỏ xíu. Chân phải có vảy huyền trâm ngay cựa. Gà đá nạp xâu chân, nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai cắn lông dãy. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)Gà đẳng cấp đá tiền lớn

Gà vàng 2kg4 lai mỹ chân xanh, chân phải có vảy liên giáp ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, nạp chân cao. Thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)

Gà khét Bông chân xanh lai mỹ 3kg mồng dâu đứng. Chân phải có vảy vấn khâu ngay cựa. Phía sau có vảy bông mai ngay gối<mai độ>. Hậu độ tốt. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp chân xâu, thế đá chân cao, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương.Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)

Gà khét chân xanh lai mỹ 2kg4, chân 2 hàng trơn. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân xâu, nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông vãy (Đã bán)Gà vàng chân xanh lai mỹ 2.7Kg, cán vuông, mồng dâu đứng, hậu độ tốt, chân trái có vẩy vấn khâu ngay cựa, phía sau có bông mai ngay cựa, gà đá nạp cực hay, nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương , cựa đâm hiểm ngặc. (Đã bán)

Gà vàng chân xanh cán vuông lai mỹ 2.460Kg, chân trái có vẩy liên giáp ngay cựa, hậu bền qua khỏi cựa, gà đá cánh nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế, tránh né nhanh nhạy, phản công đá chà trên lưng đối phương. Gai lẹ miệng, cựa đâm hiểm ác (Đã bán)

Cặp gà lai đá xổ lớn

Gà đều lai mỹ 3kg mồng trích chân vàng 8 móng đen, 2 cựa đen. Gà dáng mạnh, hình lông chấm sát. Chân trái đóng vảy liên giáp ngậm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>, chân phải đóng vảy xuyên giáp lạc ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Bổn này mai độ, ăn bền lắm. (Đã bán)
Gà xanh 2kg550 lai mỹ chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, xâu chân. Thế đá chân cao, đòn đá mạnh. Gai cắn lông dãi. Cựa đâm hiểm ác. Nết gà hung dữ. Đủ đẳng cấp đá xổ lớn. (Đã bán)
Gà xanh bông 2kg4 lai mỹ mồng dâu đứng chỉ thiên, mặt da cóc. Gà dáng mạnh, cai đắng, chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương <Win 3x cựa xâm mức> (Đã bán)
Gà lai đẳng cấp đá tiền lớn

1. Gà đều đỏ 2kg9 chân vàng cựa điếc <25 mỹ+50 siêu+25 việt>. Chân 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (đã bán)

2. Gà xám 2kg4 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa <mai độ>, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận chính xác, thế đá chân cao, đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. Mỏ nhạy bén. (đã bán)
3. Gà que bông 2kg7 mặt lọ chân xanh cẳm thạch <25 mỹ+25 peru+50 việt>. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, cai đắng từ hình lông đến mặt mỏ. Gà đá thế canh chặn chính xác, thế đá chân cao, tránh né, phản công nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
4. Gà đều vàng 2kg9 chân vàng 8 móng đen <50 mỹ+50 sil>. Chân vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt.Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà đá canh nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương, cựa đâm hiểm, ngặt. (đã bán)
5. Gà vàng bông chân xanh cẩm thạch 2kg4 lai mỹ <25 mỹ 25 peru 50 việt>, chân 2 hàng trơn vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gà đá thế cựa đâm hiểm. (đã bán)
6. Gà tre nòi đẻn 950g que chân chì cựa điếc. Chân 2 hàng trơn, vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn,đòn đá mạnh. Thế đá chân xâu, tránh né nhanh nhạy. Gai lẹ miệng. Cựa đâm ngặt. Lì đòn, thích hợp đá tiền lớn. (đã bán)
7. Gà vàng 2kg7 lai mỹ mồng lá chân xanh, cán vuông răng cưa thắt chặt. Cả hai chân đều có liên giáp ngặm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh,gân lực. Bo đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Tránh né nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
8. Gà chuối vàng 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa đâm hiểm. (Đã bán) [WIN 2x Chủ gà báo gà đá xuất thần]
  


9. Gà chuối lửa 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)