Gà cọp bổn dữ, Gà linh chân đeo bùa, Gà tử mi, Gà điều mật

Gà xám son chân vàng mồng cắt 2kg6. Em này liền gà lối đá khôn khéo, né tránh. win 2x Đã bán.
Gà xám son chân vàng mồng cắt 2kg6

Gà điều 2kg450 lai cay đắng, lông mã rơi tới gối. Em này mới ăn 2x. bổn này đá cựa xâm mức ăn bền lắm. (Đã bán)
Gà điều 2kg450 lai cay đắng, lông mã rơi tới gối
Gà đều 2kg450 lai cay đắng, lông mã rơi tới gối

Gà cọp bổn dữ: điều vàng chân trắng 8 móng đen 2kg9 win 1x. Nhìn em này đẹp từ hình lông, mặt mỏ đến bo đá.Lối đá khôn, né tránh tạt ngang. Đá cựa như nhíp. (Đã bán)
Gà cọp bổn dữ
Gà đều vàng chân trắng
Gà đều vàng chân trắng

Gà linh: gà điều lai 2kg5 chân xanh chân vàng, chân đeo bùa. Bo đá canh nạp chân sâu. Bổn đá cựa xâm mức nha anh em. (Đã bán)
Gà linh: gà đều lai
Gà linh: gà đều lai

Gà điều mật mồng cắt 2kg7, nhìn em này mạnh gà, lông sát sao. Bo đá canh, nạp chân sâu, đá cựa như nhíp. Bổn này ăn bền lắm anh em ơi win 3x (Đã bán).
Gà đều mật mồng cắt
Gà đều mật mồng cắt

Gà tử mị: gà điều lai chân vàng mặt râu 2kg3. Ban đêm ngủ như gà chết. Gà này gà linh" mai độ lắm lắm nha anh em. Bo đá thì khỏi chê, canh nạp chân sâu, vô gai cắn dải. (Đã bán)
Gà linh: gà đều lai
Gà linh: gà đều lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét