Gà bướm 2kg3, gà đá tết 2017

Gà bướm 2kg3 chân 2 hàng trơn. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận cực hay. Thế đá chân cao, đòn đá như cây đập. Gai cắn vai đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ácGà chuối đen (Mới)

Gà chuối đen 2.350Kg chân phải có liên giáp cựa hậu bền qua khỏi cựa, gà đá nạp tốc độ, lối đá chân cao, nhập gai cắn lông lẹ miệng, thế đá cựa đâm hiểm ác (Đã bán)

Gà Khét Lai Mỹ đá hiểm ác

Gà Mới >> Gà khét 2k6 lai Mỹ, chân 2 hàng trơn, chân phải có vảy đâu đầu cựa. Gà dáng mạnh lối đá khôn gà: canh chạy dạt, phản công nhanh nhạy, thế đá chân cao, đòn đá như búa bổ. Gai cắn lông đá liên hoàn cước. Thế đá cựa đâm hiểm ác.
Gà Vàng chân xanh chơi tết 2016

Gà Vàng chân xanh 2kg550 lai Mỹ, chân trái có vảy hàm long. Gà dáng mạnh, đá nạp xâu chân, thế đá chân cao . Gai cắn long đá liên hoàn, thế đá cựa hiểm ácCặp gà xám son & gà xám bùn, hậu bền đẹp, gà đá nạp

Gà xám bùn 2kg650 chân đen mắt ếch. Chân vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá như búa bổ. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai lẹ miệng, cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)


Gà xám son chân vàng điểm 2kg8. gà dáng mạnh, chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa, gà đá thế canh chận xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Gai cắn lông đá chà vô nách đối phương. Bổn đá cựa nghiệt, hiểm ác. (Đã bán)

Gà que mồng dâu cao đứng - gà đá net

Gà que 2kg550 lai mỹ, mồng dâu cao đứng, chân chì 8 móng đen, 2 cựa đen. Chân 2 hàng trơn. Gà đá nạp tốc độ, thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá chà trên lưng đối phương. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Thế đá cựa đâm hiểm. (Đã bán)