Loading...

Gà que mồng dâu cao đứng - gà đá net

Gà que 2kg550 lai mỹ, mồng dâu cao đứng, chân chì 8 móng đen, 2 cựa đen. Chân 2 hàng trơn. Gà đá nạp tốc độ, thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá chà trên lưng đối phương. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Thế đá cựa đâm hiểm.


Gà đều và gà cú dáng mạnh, cựa đâm hiểm ác.

Gà đều 2kg5 chân vàng 8 móng đen, mã rơi. Chân 2 hàng trơn. Gà dáng mạnh, kín gà. Bo đá canh nạp xâu chân, nạp chắc chân. Đòn đá như cây đập. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gà đủ đẳng cấp đá xổ lớn.

Gà cú 2kg3 chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa. Gà đá thế canh chận chính xác, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai cắn lông dãy. Cựa đâm hiểm ác.
Gà đẳng cấp đá tiền lớn

Gà cú 2kg7 chân trắng,chân trái có vẫy đấu đầu cựa. Hậu bền qua khỏi cựa, gà dáng mạnh, đặc gà. Gà đá canh chận cực hay, thế đá chân cao, đòn đá như cây đập. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã thắng 1 trận xuất sắc, gà đối phương chết ngay trong chân thứ 3). Giá liên hệ: 0903.996.705 gặp Hải (Đã bán)

Gà điều lai Mỹ

Gà điều 2.1kg lai Mỹ, chân vàng thao, 2 hàng trơn. Hậu độ tốt, gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh, gai cắn diều đá chà vô nách đối phương, thế đá cựa đâm hiểm ác (Đã bán)