Loading...

Gà đẳng cấp đá tiền lớn

Gà cú 2kg7 chân trắng,chân trái có vẫy đấu đầu cựa. Hậu bền qua khỏi cựa, gà dáng mạnh, đặc gà. Gà đá canh chận cực hay, thế đá chân cao, đòn đá như cây đập. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã thắng 1 trận xuất sắc, gà đối phương chết ngay trong chân thứ 3). Giá liên hệ: 0903.996.705 gặp Hải (Đã bán)

Gà điều lai Mỹ

Gà điều 2.1kg lai Mỹ, chân vàng thao, 2 hàng trơn. Hậu độ tốt, gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh, gai cắn diều đá chà vô nách đối phương, thế đá cựa đâm hiểm ác (Đã bán)

Gà điều lai Mỹ

Gà điều 2.1kg lai Mỹ, chân vàng thao, 2 hàng trơn. Hậu độ tốt, gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh, gai cắn diều đá chà vô nách đối phương, thế đá cựa đâm hiểm ác

Gà xanh bông 2kg5 lai mỹ

Gà xanh bông 2kg5 lai mỹ chân 2 hàng trơn. Hậu độ tốt. Gà đá canh nạp xâu chân, thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh né nhanh nhạy. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai lẹ miệng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)

Gà khét lai mỹ

Gà khét 2.650Kg lai mỹ chân xanh da cam, vảy mỏng, cán nhỏ xíu. Chân phải có vảy huyền trâm ngay cựa. Gà đá nạp xâu chân, nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Gai cắn lông dãy. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)Gà đẳng cấp đá tiền lớn

Gà vàng 2kg4 lai mỹ chân xanh, chân phải có vảy liên giáp ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, nạp chân cao. Thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)

Gà khét Bông chân xanh lai mỹ 3kg mồng dâu đứng. Chân phải có vảy vấn khâu ngay cựa. Phía sau có vảy bông mai ngay gối<mai độ>. Hậu độ tốt. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, nạp chân xâu, thế đá chân cao, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương.Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)

Gà khét chân xanh lai mỹ 2kg4, chân 2 hàng trơn. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân xâu, nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông vãy (Đã bán)Gà vàng chân xanh lai mỹ 2.7Kg, cán vuông, mồng dâu đứng, hậu độ tốt, chân trái có vẩy vấn khâu ngay cựa, phía sau có bông mai ngay cựa, gà đá nạp cực hay, nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương , cựa đâm hiểm ngặc. (Đã bán)

Gà vàng chân xanh cán vuông lai mỹ 2.460Kg, chân trái có vẩy liên giáp ngay cựa, hậu bền qua khỏi cựa, gà đá cánh nạp sâu chân, thế đá chân tạc ngang, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế, tránh né nhanh nhạy, phản công đá chà trên lưng đối phương. Gai lẹ miệng, cựa đâm hiểm ác (Đã bán)

Chơi gà đá kiếm tiền tết

Gà khét 2kg4 lai mỹ mồng dâu, chân xanh da cam. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)
Gà đều bông 2kg7 lai mỹ chân trắng. Hậu bền qua khỏi cựa. Chân trái có vảy liên giáp ngay cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận, tránh né, phản công nhanh nhạy. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. Nết gà đá khôn, bình tĩnh. (Chủ gà báo win 1x tại Vũng Tàu - Mùng 3 Tết)
Gà cú 2kg6 lai mỹ mồng dâu nhỏ xíu. Chân trái có vảy đại giáp ngay cựa<quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông dãy. Bổn đá cựa xâm mức. (Đã bán)

Gà que 2g3 lai mỹ đuôi lao, chân phải đóng vảy huyền trâm. Hậu độ tốt. Gà dáng mạnh, đặc gà. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Gai cắn lông dãy. Thế đá cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) win 2x
Gà đều 2kg4 lai mỹ. Cả 2 chân có 3 hàng vảy đều từ gối xuống tới cựa <quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) Chủ báo win 1x ngày 11-02 xổ 70 triệu xuất sắc