Loading...

Gà khét + gà xám lai Mỹ hàm long ẳm ngọc

Gà khét 2kg7 lai mỹ mồng lá chân xanh, cán vuông răng cưa thắt chặt. Cả hai chân đều có liên giáp ngặm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh,gân lực. Bo đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Tránh né nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm ác.

Gà xám 2kg4 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa <mai độ>, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận chính xác, thế đá chân cao, đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. Mỏ nhạy bén.
Bộ 3 gà chuối lai, đá nạp, ăn chắc - Gà Gò Công, gà đá cựa sắt

Gà chuối vàng 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa đâm hiểm.
  


 Gà chuối lửa 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt.Gà chuối khét 2kg5 lai mỹ chân xanh 2 hàng trơn mã rơi. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân cao, đá chà trên lưng đối phương, đòn đá như cây đập, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)Gà vàng bông, gà bướm lai Mỹ, dánh đẹp, đá độ tiền lớn

Gà điều lai mỹ 2kg5, chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa, chân phải có vấn khâu ngay cựa, mai độ. Gà đá canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, đòn đá cực mạnh, cựa đâm hiểm ngặt. Tránh né nhanh nhạy, mỏ nhạy bén.

Gà bướm 2kg6 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá canh nạp chính xác, thế đá chân tạt ngang, đòn đá cực mạnh. Đá chà vô mình đối phương, cựa đâm ngặt, mỏ nhạy bén <Bổn mai độ, Đẳng cấp đá tiền lớn> (Đã bán)

Gà vàng bông 2kg7 lai mỹ, chân trắng, chân phải đóng đại giáp ngay cựa, chân trái đóng liên giáp ngay cựa. Gà dáng mạnh, gân lực,hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá canh nạp chính xác, đá chà trên lưng đối phương, đòn đá cực mạnh, cựa đâm hiểm ngặt. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. (Đã bán)
Gà xám vàng 2kg9 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân phải có liên giáp trên cựa, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng gân lực, bo đá canh thụt dạt,phản công nhanh nhạy, đá chà trên lưng đối phương, thế đá chân cao, cựa đâm hiểm ngặt, đòn đá như búa bổ. Gai lẹ miệng. (Đã bán)Gà chuối 3kg lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng gân lực, bo đá nạp trên lưng đối phương, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh, gai cắn diều chà vô mình đối phương. Thế cựa đâm hiểm ngăt (Đã bán)


Gà que 2kg4 lai mỹ chân trắng điểm, 2 cựa đen. Gà dáng mạnh, bo đá nạp xâu chân, gai cắn lông dãy, đòn đá mạnh, thế đá chân tạt ngang. Cựa đâm hiểm. (Đã bán)

Gà que asil lai chuyên đá tiền lớn

Gà que 2kg6 asil lai chân vàng điểm xanh 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh. Bo đá canh nạp chính xác, tránh né nhanh nhạy. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Thế đá chân tạt ngang, cựa đâm hiểm ngặt. Mỏ nhạy bén. Gà vừa đi chuyền lông xong, nay bán lại cho anh em đá tiền lớn. Đã bán

Gà que lai Mỹ + gà chuối lửa lai Mỹ - WIN WIN

Gà chuối lửa 2kg9 lai mỹ "win 2x" trong dàn nạp, chân phải có liên giáp ngay cựa. Gà dáng gân lực, bo đá nạp xâu chân, đòn đá mạnh như búa bổ, thế đá chân tạt ngang, đá chà vô mình đối phương, gai đá vai lưng. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán) 
Chủ báo Win ngày 08-08-2014 xuất thần
Gà khét, gà bướm lai Siêu Mỹ Việt, bổn mai độ

Gà khét 2kg6 lai mỹ mồng dâu đứng, chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh cai đắng, bo đá nạp chân xâu, thế đá chân tạt ngang. Gai lẹ miệng. Bổn gà mai độ, cựa đâm hiểm. (Đã bán)
Gà bướm 2kg7 lai siêu+mỹ+việt, chân phải đóng vảy huyền trâm, chân trái đóng vảy song cúc. Hậu, độ tốt. Gà dáng gân lực. Loại gà đá canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, tránh né nhanh nhạy. Gai cắn lông dãy. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm, ngặt. (Đã bán)
Gà bướm 2kg3 lai siêu+mỹ+việt,chân vàng 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Chân trái đóng vảy đấu đầu cựa mai độ nha anh em. Hậu bền qua khỏi cựa. Loại gà đá canh, tránh né, phản công chính xác. Đá chà vô mình đối phương, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa hiểm, đòn đá cực mạnh. (Đã bán)