Loading...

Chơi gà đá kiếm tiền tết

Gà khét 2kg4 lai mỹ mồng dâu, chân xanh da cam. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ngặt.
Gà đều bông 2kg7 lai mỹ chân trắng. Hậu bền qua khỏi cựa. Chân trái có vảy liên giáp ngay cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận, tránh né, phản công nhanh nhạy. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. Nết gà đá khôn, bình tĩnh. (Chủ gà báo win 1x tại Vũng Tàu - Mùng 3 Tết)
Gà cú 2kg6 lai mỹ mồng dâu nhỏ xíu. Chân trái có vảy đại giáp ngay cựa<quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Gai cắn lông dãy. Bổn đá cựa xâm mức. (Đã bán)

Gà que 2g3 lai mỹ đuôi lao, chân phải đóng vảy huyền trâm. Hậu độ tốt. Gà dáng mạnh, đặc gà. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Gai cắn lông dãy. Thế đá cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) win 2x
Gà đều 2kg4 lai mỹ. Cả 2 chân có 3 hàng vảy đều từ gối xuống tới cựa <quý kê>. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán) Chủ báo win 1x ngày 11-02 xổ 70 triệu xuất sắcGà que, gà vàng chơi tết

Gà vàng chân vàng 2kg450 cán vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt..Hậu bền qua khỏi cựa.Gà đá thế canh chận,thế đá chân cao, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, cắn diều đá chà vô nách đối phương. Thế đá cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)
Gà que 2kg4 chân xanh điểm lai mỹ, chân phải đóng án thiên 3, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá canh chận,thế đá chân cao. Gai cắn lông dãy. (Đã bán)
Cặp gà lai đá xổ lớn

Gà đều lai mỹ 3kg mồng trích chân vàng 8 móng đen, 2 cựa đen. Gà dáng mạnh, hình lông chấm sát. Chân trái đóng vảy liên giáp ngậm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>, chân phải đóng vảy xuyên giáp lạc ngay cựa. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh chận, thế đá chân cao. Đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Bổn này mai độ, ăn bền lắm. (Đã bán)
Gà xanh 2kg550 lai mỹ chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, xâu chân. Thế đá chân cao, đòn đá mạnh. Gai cắn lông dãi. Cựa đâm hiểm ác. Nết gà hung dữ. Đủ đẳng cấp đá xổ lớn. (Đã bán)
Gà xanh bông 2kg4 lai mỹ mồng dâu đứng chỉ thiên, mặt da cóc. Gà dáng mạnh, cai đắng, chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá thế canh nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương <Win 3x cựa xâm mức> (Đã bán)
Gà vàng đá nhanh, hậu tốt

Gà vàng 2.850 đá nạp vô vai tốt, miệng vô vai đều tốt, đá nhanh, vẩy 2 hàng trơn, ngoại lẫn nội, hàng hậu đều tốt, gà khung xương lớn giống gà gân (Đã bán)
Gà lai đẳng cấp đá tiền lớn

1. Gà đều đỏ 2kg9 chân vàng cựa điếc <25 mỹ+50 siêu+25 việt>. Chân 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn, thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Đá chà trên lưng đối phương. Cựa đâm hiểm ác. (đã bán)

2. Gà xám 2kg4 lai mỹ chân trắng 2 hàng trơn, chân trái có vảy đấu đầu cựa <mai độ>, hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, gà đá thế canh chận chính xác, thế đá chân cao, đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ác. Mỏ nhạy bén. (đã bán)
3. Gà que bông 2kg7 mặt lọ chân xanh cẳm thạch <25 mỹ+25 peru+50 việt>. Chân 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt. Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh, cai đắng từ hình lông đến mặt mỏ. Gà đá thế canh chặn chính xác, thế đá chân cao, tránh né, phản công nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
4. Gà đều vàng 2kg9 chân vàng 8 móng đen <50 mỹ+50 sil>. Chân vuông 2 hàng trơn răng cưa thắt chặt.Hậu no tốt, bền qua khỏi cựa. Gà đá canh nạp tốc độ, nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang, đòn đá như búa bổ. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, đá chà trên lưng đối phương, cựa đâm hiểm, ngặt. (đã bán)
5. Gà vàng bông chân xanh cẩm thạch 2kg4 lai mỹ <25 mỹ 25 peru 50 việt>, chân 2 hàng trơn vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp tốc độ, thế đá chân tạt ngang. Đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai. Gà đá thế cựa đâm hiểm. (đã bán)
6. Gà tre nòi đẻn 950g que chân chì cựa điếc. Chân 2 hàng trơn, vảy mỏng đẹp. Hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp nhanh như tên bắn,đòn đá mạnh. Thế đá chân xâu, tránh né nhanh nhạy. Gai lẹ miệng. Cựa đâm ngặt. Lì đòn, thích hợp đá tiền lớn. (đã bán)
7. Gà vàng 2kg7 lai mỹ mồng lá chân xanh, cán vuông răng cưa thắt chặt. Cả hai chân đều có liên giáp ngặm ngọc ngay cựa <hàm long ẳm ngọc>hậu bền qua khỏi cựa. Gà dáng mạnh,gân lực. Bo đá canh nạp chính xác, thế đá chân cao, đá chà trên lưng đối phương. Tránh né nhanh nhạy, đá nạp liên hoàn cước khi đối phương thất thế. Mỏ nhạy bén. Cựa đâm hiểm ác. (Đã bán)
8. Gà chuối vàng 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Đòn đá cực mạnh, đá lông liên hoàn cước trước khi vô gai, thế đá chân cựa đâm hiểm. (Đã bán) [WIN 2x Chủ gà báo gà đá xuất thần]
  


9. Gà chuối lửa 2kg4 lai mỹ chân vàng 2 hàng trơn, hậu bền qua khỏi cựa. Gà đá nạp xâu chân, thế đá chân tạt ngang. Gai cắn diều đá chà vô nách đối phương. Cựa đâm hiểm ngặt. (Đã bán)